Skruvstad

Kategori: By

Koordinater: 59.420845, 13.109693

Information om Skruvstad

Skrufstad är ett helt hemman om 960 öre skatt. Skruvstad är 39/40 skattehemman och 1/40 frälsehemman. Frälseskatten avskaffades slutligen 1934.

Namnet nämns första gången i skrift 1331. Skrufstad genomförde enskifte 1810 på hela gården. Laga skifte har bara gjorts på hemmansdelar. Skrufstad är till ytan det största hemmanet i Grums socken. Skrufstad höll en indelt soldat och han bodde på Bostället, Skuvere.

Skola byggdes 1866 i Skrufstad. En ny skola byggdes 1953 och den är ännu i bruk. Affär fanns till i januari 1960. En torvströfabrik anlades vid Skrufstadmossen 1906. Driften upphörde helt 1945.

En folkpark anlades 1945 på hemmanets mark. Parken Skruvstadparken har danskvällar under sommaren. Parken drivs av Skruvstad IK.

På 1700-talet fanns en kvarn vid nedre kvarnfallet i bäcken från Skrufstadmossen. Vid övre fallet fanns en såg.

Ett stort gravfält finns med minst 24 stensatta gravar. En bronsåldersgrav finns och i närheten möjligen stenåldersgravar.

Skrufstadskog var en del av Skrufstad men avskildes och bytte namn till Torpstöd. Skruvstadtorp har antagligen varit en del av Skrufstad och man gjorde en rättslig prövning om Skrufstads anknytning till ”Torpet”. Säteriet Long har tagit en del av Skrufstads mark i väster under mitten på 1700-talet.


Bilder och dokument från Skruvstad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Myrenberg
Föreningsredaktör för Grums hembygdsförening. Om ni har uppgifter eller frågor från Grums socken hör gärna av er på staffan.myrenberg@tele2.se får ni kontakt